Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας

Πυλώνας 2 – Services

ΕΥΔΑΠ


Η λειτουργία της Εταιρείας μέσα από ένα φιλόδοξο και ταυτόχρονα ευέλικτο πλάνο έχει θέσει στόχους μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ως διεργασία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με χρήση των καινοτόμων σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις προτρέπουν τους πελάτες στην εξοικονόμηση του φυσικού πόρου του νερού εξυπηρετούν τους πελάτες εξ’ αποστάσεως μειώνουν τις απαιτούμενες μετακινήσεις τους με θετικό αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών ρύπων, μειώνουν την κατανάλωση χαρτιού και αναλωσίμων, αναβαθμίζουν τις εγκαταστάσεις τους, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας προς εκπλήρωση των στόχων περιβαλλοντικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.