Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Σύγχρονες και «πράσινες» προς το περιβάλλον θερμοκηπιακές μονάδες από την Greentech!

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Greentech


Στην GreenΤech δουλεύουν για να δημιουργήσουν ένα Green Technology Concept που θα φέρει ένα πιο ανθεκτικό σύστημα παραγωγής τροφίμων σχεδιασμένο για τη μακροπρόθεσμη ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη. Συγκεκριμένα, σχεδιάζουν και υλοποιούν Controlled Environment Agriculture (CEA), δηλαδή σύγχρονες και «πράσινες» προς το περιβάλλον θερμοκηπιακές μονάδες, που ενσωματώνουν προϊόντα και λύσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και σε ένα υψηλό ποιοτικά και ασφαλές παραγόμενο προϊόν. H τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιούν, η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και η τεχνογνωσία τους στη κατασκευή και λειτουργία τέτοιων μονάδων, επιτυγχάνουν την βέλτιστη απόδοση παραγωγής με τη μικρότερη δυνατή χρήση πόρων και το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.