Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2022

Οι πιο πράσινοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology


Νέα Οδός-Κεντρική Οδός


Για τη Νέα Οδό/Κεντρική Οδό, η προστασία του περιβάλλοντος μέσω καινοτομίας, αποτελεί στρατηγικό πυλώνα, επάνω στον οποίο εδράζεται πλήθος δράσεων. Μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης, οι εταιρείες πετυχαίνουν σταθερή αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών τους. Ταυτόχρονα η Ιόνια Οδός αποτελεί το μόνο αυτοκινητόδρομο στη χώρα που προσφέρει 196 χλμ «πράσινου αυτοκινητοδρόμου» με δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και ανακύκλωσης σε όλο το μήκος του ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου στον αυτοκινητόδρομο καθιστώντας το πρώτο εν Ελλάδι οδικό έργο – παραγωγό ενέργειας ΑΠΕ. Τέλος, με στόχο τη δραστική μείωση των άμεσων εκπομπών αέριων ρύπων από τον στόλο των εταιρικών οχημάτων το πρώτο «πράσινο», 100% ηλεκτρικό van είναι πραγματικότητα ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η σταδιακή αντικατάσταση του στόλου οχημάτων με υβριδικά και ηλεκτρικά.