Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Πιστοποιημένα έντυπα κατά FSC-η υπεύθυνη επιλογή

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

PressiousArvanitidis


Για τα μέλη του FSC, το Συμβούλιο ∆ιαχείρισης των ∆ασών, η τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου-η FSC Friday αποτελεί μια μέρα γιορτής και στήριξης της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών του πλανήτη. Για την PressiousArvanitidis, αυτή η μέρα τους πάει πάντα πίσω στο 2010. Την χρονιά που πιστοποιηθήκαν κατά FSC® και έγιναν η πρώτη εταιρεία γραφικών τεχνών στην Ελλάδα που εντάχθηκε στην παγκόσμια ομάδα πρωτοπόρων εταιρειών, οι οποίες δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας από την αλόγιστη καταστροφή των δασών και ευρύτερα του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Αποτελεί μια μέρα γιορτής που μπορούν να δουν πλέον τι πετύχαν και που στοχεύουν. Από το 2010 μέχρι σήμερα, οι παραγγελίες με FSC χαρτί αυξάνονται ολοένα και περισσότερο κάθε χρόνο. Πάντοτε παρακινούν τους πελάτες να κάνουν την πιο σωστή και υπεύθυνη επιλογή, αυτή που στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη και σέβεται τον πλανήτη. Επιλέγουν FSC γιατί πιστεύουν στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση του χαρτιού!