Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Holistic Approach: Νέα Οδός/Κεντρική Οδός -Οι πιο πράσινοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Νέα Οδός – Κεντρική Οδός

Στη Νέα & Κεντρική Οδό, έθεσαν την προστασία του περιβάλλοντος ως βασικό στρατηγικό στόχο, καθώς και ως έναν από τους βασικούς πυλώνες, πάνω στους οποίους αναπτύσσονται οι δράσεις τους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δέσμευση που γίνεται πράξη από όλους στην εταιρεία, είναι η αρμονική ένταξη των αυτοκινητοδρόμων στο περιβάλλον και η συνεχής προσπάθεια προστασίας αυτού. Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, προχώρησαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων που αποδεικνύουν έμπρακτα πως είναι οι πιο πράσινοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας.

Στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος λαμβάνουν υπόψη τους κάθε έναν από τους 17 βιώσιμους στόχους (SDGs) που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεών τους, συμμετέχοντας ενεργά στην ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στοχεύοντας σε ένα καλύτερο περιβαλλοντικά μέλλον, φροντίζουν να επενδύουν σε ενέργειες που προωθούν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο στρατηγικός σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας τους, η διαχρονική υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, η συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων τους, η χρήση ψυκτικών ρευστών φιλικών προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η χρήση ΑΠΕ, η χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης του στόλου των φορτηγών καθώς και η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών τους βοηθάει να πετύχουν τους στόχους τους που συνδέονται με τους βιώσιμους στόχους SDG7, SDG 11, SDG12, SDG13 και SDG 17 στην προσπάθειά τους για τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας τους.

FAMAR

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Η FAMAR, με Στρατηγικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος δεσμεύτηκε να πετύχει τη μείωση του CO2 αποτυπώματος κατά 30% τη περίοδο 2020-2030. Παράλληλα, σε μία άνευ προηγουμένου παγκόσμια ενεργειακή κρίση, επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά και ευελιξία για να ανταπεξέλθει στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα και προκλήσεις. Τα παραπάνω λειτούργησαν σαν ευκαιρίες αυτοβελτίωσης και επενδύσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία ενδοεταιρικής κουλτούρας και την επίτευξη υψηλών στόχων. Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί τον τελευταίο χρόνο, είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η εταιρία κινείτε προς τη σωστή κατεύθυνση, πετυχαίνοντας τους Στρατηγικούς της στόχους.