Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Urban Camel Enabling EcoWave Dynamis

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Urban Camel | EcoWave Dynamis

Η URBAN CAMEL εξειδικεύεται στην στρατηγική έρευνα και καινοτομία για τη μετάβαση στην Kυκλική Oικονομία. Η ECOWAVE DYNAMIS με όραμα την ανάπτυξη και παραγωγή αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού κόστους έχει επιλέξει την URBAN CAMEL ως στρατηγικό συνεργάτη. Η URBAN CAMEL και η ECOWAVE DYNAMIS συνεργάζονται στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στο μάρκετινγκ και στην εμπορευσιμότητα μιας νέας τεχνολογίας, την Road Energy. Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία παραγωγής αδιάκοπης ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιεί την -μέχρι πρότινος- αναξιοποίητη κινητική ενέργεια των οχημάτων. Η URBAN CAMEL, ανέλαβε τη χαρτογράφηση της τεχνολογίας, περιέγραψε τη λειτουργία, τις εφαρμογές, τους φραγμούς και τη δυναμική της και αξιολόγησε την επενδυτική ετοιμότητα της ECOWAVE DYNAMIS καθώς και τη συμβολή της στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δύο εταιρείες οραματίζονται τη μετάβαση σε κυκλικά μοντέλα ενεργειακού εφοδιασμού και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα για την εξέλιξη και εμπορία της Road Energy.

Wattcrop

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Η Wattcrop ιδρύθηκε το 2019 με όραμα την δημιουργία της πιο ηθικής και πρωτοπόρας εταιρείας ανάπτυξης βιώσιμων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αυστηρά κριτήρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ESG) και μακροπρόθεσμα απτά οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον με οδηγό το triple bottom line approach. Για να επιτύχουν τους στόχους τους, αξιοποιούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ψηφιακές λύσεις τελευταίας τεχνολογίας, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη έργων. Η Wattcrop έχει ένα χαρτοφυλάκιο έργων άνω του 1,2GW παραγωγής ενέργειας και 500ΜW αποθήκευσης, υπό ανάπτυξη. Μετά την πλήρη αδειοδότηση του, η προβλεπόμενη αξία του χαρτοφυλακίου θα ξεπερνά τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι να συνδράμουν στην παραγωγή ενέργειας με μηδενικές εκπομπές άνθρακα, να υποστηρίξουν τις τοπικές κοινότητες, να προστατεύσουν και να βελτιώσουν τη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων, οραματιζόμενοι ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.