Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Εξοπλισμός σε Επαγγελματικούς Χώρους και Ψυχόμενες Αποθήκες

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

MegaCool

Οι ανάγκες ψύξης σε πολλούς τομείς και η υπερθέρμανση του πλανήτη φέρνουν την βιομηχανική ψύξη να παίζει σημαντικό ρόλο στην σημερινή παγκόσμια οικονομία. Εν μέσω μιας πρωτοφανούς και διαρκώς αυξανόμενης ενεργειακής κρίσης, που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις που απασχολούνται με τη διαχείριση της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας, η Megacool εγγυάται λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματία. Με όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία η εταιρεία προτείνει έξυπνες τροποποιήσεις και αλλαγές φιλικές στο περιβάλλον με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικού κόστους. Έχοντας αποκτήσει ήδη σημαντική εμπειρία και αναγνώριση αλλά η Megacool είναι μια πιστοποιημένη κατά ELOT EN ISO 9001:2015 εταιρεία που μπορεί να σταθεί δίπλα σε κάθε επαγγελματία του κλάδου και να τον βοηθήσει να επιτύχει υψηλότερους στόχους ποσότητας, ποιότητας και κέρδους. Επίσης, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη στην χρήση φθοριούχων αερίων σύμφωνα με τα νέα πρότυπα της Ε.Ε.

Low Energy Technological Equipment

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Λακιώτης

Στην εταιρία Λακιώτης, η βιωσιμότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία και αποτελεί μια από τις αξίες της που την διέπουν. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία έχει σχεδιάσει το επιχειρηματικό της μοντέλο εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και ενσωματώνοντας βέλτιστα προϊόντα με στόχο να πραγματώσει έναν «πράσινο» τρόπο λειτουργίας μειώνοντας παράλληλα και το ενεργειακό αποτύπωμα του άνθρακα. Η εταιρία έχει επενδύσει σε ένα καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) που επιτρέπει τον ψηφιακό συντονισμό του κέντρου διανομής της ενώ έχει εκσυγχρονίσει σχεδόν εξ ‘ολοκλήρου τον στόλο των περονοφόρων και των παλετοφόρων της με αντίστοιχο ηλεκτρικό. Εκτός των άλλων, η εταιρία έχει μειώσει κατακόρυφα την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αφού σε όλα τα κτήρια έχουν ενσωματωθεί διαφώτιστα πάνελ. Τέλος, η εταιρία προάγει την ανακύκλωση και επανάχρηση με ειδικές μονάδες ανακύκλωσης υλικών, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία.

Εξοπλισμός χαμηλής ενέργειας από την Κωτσόβολος

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Κωτσόβολος – Dixons South East Europe

Η Κωτσόβολος έχει ως στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και τοποθετείται στρατηγικά στο επίκεντρο της βιώσιμης στρατηγικής με δράσεις και πρακτικές που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτοβουλίες που παίρνει η εταιρία, κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες στη συντήρηση εγκαταστάσεων, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, την εκπαίδευση και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών και προϊόντων.