Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Τεχνολογία Sewer Mining

Πυλώνας 2 – Services

ΕΥΔΑΠ

Μια νέα καινοτόμα τεχνολογία εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο της αναζήτησης έξυπνων λύσεων για την επαναχρησιμοποίηση νερού, με στόχο τον διαχωρισμό χρήσεων, με κυριότερη τη διάκριση του μη-πόσιμου από το πόσιμο νερό και απώτερο σκοπό την προστασία του φυσικού πόρου, την ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, την ευαισθητοποίηση γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της αστικής υπερθέρμανσης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για την πρωτοποριακή τεχνολογία Sewer Mining (SM) που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση νερού μέσω της «εξόρυξης» λυμάτων απευθείας από το δίκτυο αποχέτευσης, την τοπική επεξεργασία και την παραγωγή νερού υψηλής ποιότητας κατάλληλου για άρδευση πρασίνου, εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων και άλλες χρήσεις (μη πόσιμου) νερού μιας πόλης. Αυτή ακριβώς είναι και η καινοτομία της εν λόγω τεχνολογίας.

Eφαρμογή της Γεωθερμίας στον Αγροτικό Τομέα

Πυλώνας 2 – Services

Θερμοκήπια Θράκης

Tα Θερμοκήπια Θράκης αξιοποιούν τη γεωθερμία (ΑΠΕ) για την εξ ολοκλήρου κάλυψη των αναγκών του σε θέρμανση. Η καινοτομία είναι η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας (~60οC) για την θέρμανση θερμοκηπίου μεγάλης κλίμακας. Ο αρχικός σχεδιασμός από έμπειρη μελετητική ομάδα, ύστερα από επιτυχή υλοποίηση, επιβεβαιώθηκε στην πράξη, αφού μετά το πέρασμα 10 χρόνων από τον σχεδιασμό (9 καλλιεργητικές περιόδους), η θέρμανση με γεωθερμία παραμένει αποτελεσματική και προσδίδει το μέγιστο της απόδοσης (ενεργειακά & οικονομικά).

Virtual Integrated Platform on Life Cycle Analysis – VERIFY

Πυλώνας 2 – Services

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ-ΕΚΕΤΑ)

Η πλατφόρμα VERIFY προσανατολίζεται στην παροχή περιβαλλοντικών και οικονομικών αναλύσεων, συστημάτων ενέργειας, τα οποία εφαρμόζονται σε επίπεδο ενός κτιρίου ή/και σε ενεργειακές κοινότητες/πόλεις/νησιά. Το VERIFY ακολουθεί την μεθοδολογία ανάλυσης κύκλου ζωής, βασιζόμενο στα πρότυπα ISO 14044 και ISO 15686. Μέσω του VERIFY, παρέχεται η δυνατότητά μέσω γραφικού περιβάλλοντος να οριστεί το εκάστοτε ενεργειακό σενάριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι διαθέσιμα τόσο σε ωριαίο/ημερήσιο/μηνιαίο επίπεδο όσο και σε εύρος 25/35/45 ετών. Στόχος του VERIFY είναι η παροχή ολιστικής απεικόνισης της απόδοσης ενεργειακών λύσεων, η παροχή κατευθυντήριων για ενεργειακές επενδύσεις με γνώμονα την μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αύξηση των οικονομικών κερδών.