Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

AFTERGREEN – An ASAP Product Group and Strategy

Πυλώνας 1 – Products

AKTENA


Το ΑFTERGREEN, and ASAP Strategy, επιχειρεί να κάνει ένα update στον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε. Τα προβλήματα τα οποία καλούνται να λυθούν ώστε η κυκλική οικονομία στη συσκευασία να λειτουργήσει πρακτικά, και το συντομότερο δυνατόν, είναι πολλαπλά, συνδυαστικά και περιπλοκά. Εκ φύσεως, τα business plans των φορέων των αλλαγών, δηλαδή των εταιρειών και των ιδιωτικών επενδύσεων, κάπου εστιάζουν. Κάποια λύση πριμοδοτούν επικοινωνιακά. Ότι είναι “η λύση”. Όμως, είναι πλέον ο καιρός, που διαφορετικές μεταξύ τους τεχνολογίες, οι οποίες έως τώρα, και κατά τις τελευταίες 2 η 3 δεκαετίες, ανταγωνίζονταν η μια την άλλη για τον τίτλο της καλύτερης, να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ο στόχος είναι ένας. Κανένα concept στην αρχή του δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Το Green, ως ενθάρρυνση των περιβαλλοντικών στρατηγικών, όταν ξεκίνησε, δεν έβγαζε κανένα επιχειρηματικό νόημα! Μετά όμως, σταδιακά, κατανοήσαμε ότι είναι η ιδιά η πρόοδος. Το Aftergreen, είναι το σύνθημα για μια νέα νοοτροπία.