Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1. Products

Αφορά καινοτόμα Προϊόντα που πρεσβεύουν τις αξίες του Green Lifestyle, έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και μπορούν να χαρακτηριστούν ως Green, Eco-friendly, Recyclable, Reusable και Zero Waste.

Ενότητα 1.1 Home
1.1.1 Best Green Kitchen Product
1.1.2 Best Green Bath Product
1.1.3 Best Green Living Room Product
1.1.4 Best Green Bedroom Product
1.1.5 Best Green Mattress
1.1.6 Best Green Home Office Product
1.1.7 Best Green Electric Device
1.1.8 Best Green Furniture
1.1.9 Best Green Home Lighting

Ενότητα 1.2 Office
1.2.1 Best Green Office Furniture
1.2.2 Best Green Office Consumable
1.2.3 Best Green Office Technology
1.2.4 Best Green Office Lighting

Ενότητα 1.3 Kids
1.3.1 Best Green Kids Room Product
1.3.2 Best Green Kids Care Product
1.3.3 Best Green Kids Toy Product
1.3.4 Best Green Kids Cloth

Ενότητα 1.4 Food & Beverage
1.4.1 Best Green F&B Packaging
1.4.2 Best Green F&B Ingredients
1.4.3 Best Green F&B Consumable

Ενότητα 1.5 Home Care
1.5.1 Best Green Home Cleaning Product
1.5.2 Best Green Home Personal Care Product

Ενότητα 1.6 Fashion
1.6.1 Best Green Shoes
1.6.2 Best Green Bag
1.6.3 Best Green Clothe

Ενότητα 1.7 Mobility
1.7.1 Best Green Two Wheels Product
1.7.2 Best Green Four Wheels Product

Ενότητα 1.8 Building Material
1.8.1 Best Green Indoor Material
1.8.2 Best Green Outdoor Material
1.8.3 Best Green Construction

Ενότητα 1.9 Cosmetics
1.9.1 Best Green Cosmetic

Πυλώνας 2. Services

Αφορά υπηρεσίες που πρεσβεύουν εν μέρη είτε στο σύνολό τους το Green Lifestyle και έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Ενότητα 2.1 Transportation Service
2.1.1 Best Green Passengers Transportation Service
2.1.2 Best Green Freight Transportation Service

Ενότητα 2.2 Last Mile Transportation
2.2.1 Best Green Delivery Service

Ενότητα 2.3 Accommodation
2.3.1 Best Green Accommodation Service

Ενότητα 2.4 Food Service
2.4.1 Best Green Food Service

Ενότητα 2.5 Banking
2.5.1 Best Green Banking Service

Ενότητα 2.6 Energy
2.6.1 Best Green Energy Service

Ενότητα 2.7 Communication
2.7.1 Best Green Communication Service

Ενότητα 2.8 Marketing
2.8.1 Best Green Marketing Campaign

Πυλώνας 3. Development / Operations / Technology

Αφορά διαδικασίες ανάπτυξης και παραγωγής που σχεδιάζονται ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της green οικονομίας και την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Ενότητα 3.1 Business
3.1.1 Best Green Technology Concept
3.1.2 Best Green Raw Material
3.1.3 Best Green Business / Industry Process
3.1.4 Best Green Project
3.1.5 Best Green Business Model
3.1.6 Best Green Start up
3.1.7 Best Green Company

Πυλώνας 4. Miscellaneous

Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του διαγωνισμού. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από τη Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής η οποία αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δίνει το δικαίωμα στη Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής να το εντάξει σε ήδη υπάρχουσα κατηγορία ή στην δημιουργία νέας κατηγορίας στη περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψηφιοτήτων.

Best Performer Awards

Για τα βραβεία αυτά διαγωνίζονται όλες οι υποψηφιότητες και απονέμονται ξεχωριστά από την κριτική επιτροπή.

Platinum Awards

Απονέμονται Platinum Awards στις υποψηφιότητες με τις κορυφαίες επιδόσεις στους Πυλώνες βράβευσης 1, 2 και 3.

Green Company of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1, 2 και 3. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο