Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Πυλώνας: Products

Αφορά καινοτόμα Προϊόντα που πρεσβεύουν τις αξίες του Green Lifestyle, έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και μπορούν να χαρακτηριστούν ως Green, Eco-friendly, Recyclable, Reusable και Zero Waste.

1.1. Green Home Product of the Year

(πχ Kitchen, Bath, Living Room & Bedroom Products, Electric Devices, Furnitures, Home Lighting, Home Cleaning)

1.2. Green Office Product of the Year

(πχ Furnitures, Consumables, Technology, Lighting)

1.3. Green Kids Product of the Year

(πχ Room & Care Products, Toys, Clothes)

1.4. Green Food & Beverage of the Year

1.4.1. Best Green Food & Beverage Packaging

1.4.2. Best Green Food & Beverage Ingredients

1.5. Green Cosmetics Product of the Year

(πχ Personal Care)

1.6. Green Fashion Product of the Year

(πχ Shoes & Bags, Fashion Clothes & Training Clothes)

1.7. Green Mobility Product of the Year

(πχ Two Wheels & Four Wheels Products)

1.8. Green Building Material of the Year

(πχ Indoor & Outdoor Materials)

1.9. Green Consumables of the Year

(πχ Straws & Cups)

2. Πυλώνας: Services

Αφορά υπηρεσίες που πρεσβεύουν εν μέρη είτε στο σύνολό τους το Green Lifestyle και έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

2.1. Green Transportation Service of the Year

(Passenger & Freight Transportation)

2.2. Green Last Mile Transportation

(Delivery Service) of the Year

2.3. Green Accommodation Service of the Year

2.4. Green Food Service of the Year

2.5. Green Banking Service of the Year

2.6. Green Energy Service of the Year

2.7. Green Communication Service of the Year

3. Πυλώνας: Sustainable Development/Operations/Technology

Αφορά διαδικασίες ανάπτυξης και παραγωγής που σχεδιάζονται ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της green οικονομίας και την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

3.1. Green Technology Concept of the year

3.2. Green Raw Material of the year

3.3. Green Project of the year

3.4. Green Business Model of the year

3.5. Green Start up of the yearPlatinum Award

Απονέμονται Platinum Awards στις υποψηφιότητες με τις κορυφαίες επιδόσεις στους Πυλώνες βράβευσης Α, Β και Γ.


Διοργάνωση

Αιγίδα

psxm
eppe

Υποστηρικτής

Χορηγοί Επικοινωνίας