Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Διοργάνωση

Αιγίδα

psxm
eppe

Υποστηρικτής

Χορηγοί Επικοινωνίας