Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2022

ALFA WOOD GROUP

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology
Δημιουργούν, βελτιώνουν και συνδέουν τις δραστηριότητές, με θετικά πρόσημα και ελάχιστες επιπτώσεις για τη βιωσιμότητα του πλανήτη με στόχο την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Αντικαθιστούν το μοντέλο «λαμβάνω – επεξεργάζομαι – απορρίπτω» με αυτό του «λαμβάνω – επεξεργάζομαι – ανακυκλώνω». Εστιάζουν στην ανακύκλωση των υπολειμμάτων της βιομάζας, από τη διαδικασία της παραγωγής των προϊόντων, καθώς και όλων των υπολειμμάτων αυτής όπως: δασικής βιομάζας, απόβλητα ιστών φυτών, ξύλινες συσκευασίες καθώς και όλων των υπολειμμάτων ξύλου που προκύπτουν κατά τη διαδικασία παραγωγής. Διαχειρίζονται την υπολειμματική βιομάζα και τα υπολείμματα ξύλου από τη βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων, χρησιμοποιώντας τα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, «πράσινης ενέργειας».