Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

BlueBlocks

Πυλώνας 1 – Products

BlueCycle


Η BlueCycle, αξιοποιώντας πλαστικά που προέρχονται από την αλιευτική και ναυτιλιακή δραστηριότητα, δημιουργεί νέα προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Δίχτυα που συλλέγονται από το διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυο συλλογής της BlueCycle σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε ένα αγαπημένο παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Τα BlueBlocks, με τη μασκότ τους, τη Lady Ghostnet, έχουν ως στόχο να ψυχαγωγήσουν αλλά και να ευαισθητοποιήσουν τους παίκτες για το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων διχτυών στις ελληνικές θάλασσες, την αξία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η κυκλική οικονομία.