Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, Συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Πυλώνας 2 – Services

Butterfly Communication


Υλοποίηση Περιπτέρου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την Εταιρεία Butterfly Communication. Στόχοι της ΕΕΑΑ, τους οποίους κλήθηκε να υλοποιήσει η Butterfly Communication, υπήρξε η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση, μέσω της παρουσίασης του συστήματός της και της αποτελεσματικότητάς του καθώς και η εισαγωγή του κοινού στις καινοτόμες εφαρμογές της «επόμενης ημέρας» που φέρνει η ΕΕΑΑ στο πεδίο της ανακύκλωσης συσκευασιών. Η σχεδιαστική πρόκληση που έθεσε η πολυσυνθετότητα των στόχων αντιμετωπίστηκε με ευελιξία και επιτυχία, στη βάση της διάκριση του ενιαίου χώρου-περιπτέρου σε ξεχωριστές θεματικές ενότητες, διατηρώντας, παράλληλα, την ομαλή αλληλουχία τους.