Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2022

Πιστοποίηση CasaClima, το Κλιματικό Σπίτι της Μεσογείου

Πυλώνας 1 – Products


FUV Constructions – Θεόδωρος Σωτήριος Τούντας


Η μελέτη και κατασκευή ενός NZEB κτιρίου στο μεσογειακό κλίμα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Οι βόρειες χώρες που πρώτες ανέπτυξαν και εξέλιξαν τις τεχνολογίες για την εξοικονόμησης ενέργειας αντιμετωπίζουν πλέον το πρόβλημα της υπερθέρμανσης και αποδεικνύεται ότι ένα σπίτι που λειτουργεί πολύ καλά στο κρύο, θα έχει αρκετά προβλήματα στη ζέστη. Ο Ιταλικός φορέας πιστοποίησης CasaClima – Το Κλιματικό Σπίτι, έχοντας να αντιμετωπίσει παράλληλα τις καιρικές συνθήκες των Άλπειων με αυτές της Σικελίας, ανέπτυξε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο μελέτης και κατασκευής κτιρίων που προσφέρει ιδανικό αποτέλεσμα για το μεσογειακό κλίμα. Το πρώτο κτίριο με την πιστοποίηση CasaClima στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε στην Αίγινα.