Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Πιστοποίηση CasaClima, το Κλιματικό Σπίτι της Μεσογείου

Πυλώνας 1 – Products
FUV Constructions – Θεόδωρος Σωτήριος Τούντας

Η μελέτη και κατασκευή ενός NZEB κτιρίου στο μεσογειακό κλίμα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Οι βόρειες χώρες που πρώτες ανέπτυξαν και εξέλιξαν τις τεχνολογίες για την εξοικονόμησης ενέργειας αντιμετωπίζουν πλέον το πρόβλημα της υπερθέρμανσης και αποδεικνύεται ότι ένα σπίτι που λειτουργεί πολύ καλά στο κρύο, θα έχει αρκετά προβλήματα στη ζέστη. Ο Ιταλικός φορέας πιστοποίησης CasaClima – Το Κλιματικό Σπίτι, έχοντας να αντιμετωπίσει παράλληλα τις καιρικές συνθήκες των Άλπειων με αυτές της Σικελίας, ανέπτυξε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο μελέτης και κατασκευής κτιρίων που προσφέρει ιδανικό αποτέλεσμα για το μεσογειακό κλίμα. Το πρώτο κτίριο με την πιστοποίηση CasaClima στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε στην Αίγινα.

Λουνα Παρκ της Ανακύκλωσης. Δράση Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης παιδιών για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε κάδους

Πυλώνας 2 – Services
Butterfly Communication

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Butterfly Communication έχει αναλάβει και υλοποιήσει με επιτυχία, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), μία σειρά ψυχαγωγικών – εκπαιδευτικών εκδηλώσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με στόχο την εμπέδωση της κουλτούρας της ανακύκλωσης στις νεότερες ηλικίες αλλά και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της ανακύκλωσης συσκευασιών. Πρόκειται για την υλοποίηση της Δράσης Το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της Ανακύκλωσης. Το ‘ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της Ανακύκλωσης’ συνιστά ένα καινοτόμο, πρωτότυπο, ψυχαγωγικό και, ταυτόχρονα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διασκεδάζει και παράλληλα εκπαιδεύει τα παιδιά σχετικά με τα ανακυκλώσιμα υλικά που ανήκουν στον Μπλε Κάδο της Ανακύκλωσης.

Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Όμιλο ΟΦΕΤ

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

Ο Όμιλος ΟΦΕΤ έχει υιοθετήσει τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας. Συνεχής επένδυση στη δημιουργία βιώσιμων συσκευασιών, καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας και της υπεύθυνης κατανάλωσης, δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα. Όλα τα παραπάνω και όχι μόνο συνοψίζονται ιδανικά στο εταιρικό μήνυμα «U & I Care – UNI-PHARMA & INTERMED και Εσύ και Εγώ Νοιαζόμαστε». Η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αντανακλάται στις αρχές, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής και καθοδηγεί όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.