Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Χρήση Βιοπλαστικών για την κατασκευή φορητών υπολογιστών Dell Latitude 5000 Series

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Dell Technologies


Η σειρά φορητών υπολογιστών Dell Latitude 5000 Series είναι τα πρώτα PC που για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται βιοπλαστικά από κατάλοιπα επεξεργασίας δέντρων μειώνοντας την χρήση πλαστικών που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα. Επιτυγχάνουν έτσι να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και συμβάλλουν στην προστασία του πλανήτη και την προώθηση της βιωσιμότητας που βρίσκεται εδώ και χρόνια στις προτεραιότητες της Dell Technologies.