Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

«Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση (ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020)»

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Δήμος Ηρακλείου


Tο «Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση (ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020) εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου για την προώθηση και την υιοθέτηση της ανακύκλωσης υλικών καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για την αξία και τα οφέλη αυτής. Έθεσαν ως προτεραιότητα, το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων που θα εκπαιδεύουν και θα ενημερώνουν ολοκληρωτικά τους δημότες του Δήμου Ηρακλείου αλλά και ειδικότερα της περιοχής ΣΒΑΑ, ώστε να έρθουν πιο κοντά στην ιδέα της Ανακύκλωσης και της Κυκλικής Οικονομίας. Βασική επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν η 3600 προσέγγιση και παράλληλα η ένταξη βιωματικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση αλλά και την άμεση κινητοποίηση των κατοίκων του Ηρακλείου σε όλες τις ηλικίες (παιδιά – μαθητές και ενήλικες).