Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2022

Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Όμιλο ΟΦΕΤ

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology


UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.


Ο Όμιλος ΟΦΕΤ έχει υιοθετήσει τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας. Συνεχής επένδυση στη δημιουργία βιώσιμων συσκευασιών, καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας και της υπεύθυνης κατανάλωσης, δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα. Όλα τα παραπάνω και όχι μόνο συνοψίζονται ιδανικά στο εταιρικό μήνυμα «U & I Care – UNI-PHARMA & INTERMED και Εσύ και Εγώ Νοιαζόμαστε». Η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αντανακλάται στις αρχές, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής και καθοδηγεί όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.