Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης ”BE GREEN”

Πυλώνας 2 – Services

East West Greece – ACCESS


Η συνεργασία με την ACCESS FASHION ξεκίνησε, κατόπιν δημιουργίας επιχειρηματικού μοντέλου, ώστε να λανσάρουν μία νέα πράσινη υπηρεσία διαχείρισης κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων, την ΄΄BE GREEN”, με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, που να προάγει την πράσινη συνείδηση. Στόχος η οργάνωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων της ACCESS ABEE, σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν οριστεί και περιγράφονται στην ΚΥΑ 4819/23-07-2021 για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.