Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Εξοπλισμός χαμηλής ενέργειας από την Κωτσόβολος

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Κωτσόβολος – Dixons South East Europe


Η Κωτσόβολος έχει ως στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και τοποθετείται στρατηγικά στο επίκεντρο της βιώσιμης στρατηγικής με δράσεις και πρακτικές που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτοβουλίες που παίρνει η εταιρία, κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες στη συντήρηση εγκαταστάσεων, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, την εκπαίδευση και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών και προϊόντων.