Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Πετυχημένη Εφαρμογή EU FARM TO FORK, από το Αγρόκτημα στο Πιάτο σας

Πυλώνας 1 – Products

Θερμοκήπια Θράκης


Τα Θερμοκήπια Θράκης παράγουν αγνά, υγιεινά, ασφαλή και νόστιμα κηπευτικά υδροπονίας με μεθόδους Ορθών Γεωργικών Πρακτικών και διαδικασίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Έτσι επιτυγχάνεται η υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων και παράλληλα με τη χρήση της γεωθερμίας, το σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα καλλιέργειας. 11 πιστοποιήσεις για τις πρακτικές καλλιέργειας και ποιότητας το αποδεικνύουν.