Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

FAMAR

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology


Η FAMAR, με Στρατηγικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος δεσμεύτηκε να πετύχει τη μείωση του CO2 αποτυπώματος κατά 30% τη περίοδο 2020-2030. Παράλληλα, σε μία άνευ προηγουμένου παγκόσμια ενεργειακή κρίση, επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά και ευελιξία για να ανταπεξέλθει στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα και προκλήσεις. Τα παραπάνω λειτούργησαν σαν ευκαιρίες αυτοβελτίωσης και επενδύσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία ενδοεταιρικής κουλτούρας και την επίτευξη υψηλών στόχων. Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί τον τελευταίο χρόνο, είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η εταιρία κινείτε προς τη σωστή κατεύθυνση, πετυχαίνοντας τους Στρατηγικούς της στόχους.