Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Φωτοβολταϊκά συστήματα στον ΟΦΕΤ: Νέα περιβαλλοντική πολιτική

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

ΟΦΕΤ – Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη


Ο όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, ακολουθώντας όλα τα επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνολογικές επιταγές της νέας βιομηχανικής εποχής, έθεσε ως πυλώνα στήριξης της στρατηγικής ενεργειακής διαχείρισης που έχει αναπτύξει για τα επόμενα χρόνια τη χρήση υψηλού ποσοστού επιφανειακής κάλυψης φωτοβολταικών συστημάτων. Στον όμιλο OFET αποφασίστηκε να γίνει εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων αποτελούμενων από υβριδικά δισδιάστατα 2D υλικά περοβσκιτών, που αντικατοπτρίζουν την πιο καινοτόμα διάσταση επί του συγκεκριμένου αντικειμένου στο τεχνολογικό προσκήνιο, καθώς οδηγούν σε συνεχή επαύξηση της απόδοσης μέσω δυναμικής ρύθμισης του ενεργειακού διακένου (energy gap) και μείωσης του απαιτούμενου έργου εξόδου των ηλεκτρονίων (work function for photoemission) από τις στάθμες Fermi.