Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Green εκπαιδευτικές ενέργειες στην προσχολική ηλικία

Πυλώνας 2 – Services

9ο Νηπιαγωγείο Πύργου Ηλείας – Έλενα Αναστασίου


Οι μαθητές του 9ου Νηπιαγωγείου Πύργου Ηλείας θέλοντας να συντελέσουν ώστε να αλλάξει σελίδα η πόλη τους, να γίνει μια πόλη πιο πράσινη, φιλική, αειφόρα, πιο έξυπνη και οικονομικά βιώσιμη, δημιούργησαν με ανακυκλώσιμα υλικά, την πόλη που ονειρεύονται…! Έξυπνους κάδους και αυτοματοποιημένο σύστημα υπόγειων κάδων με χρήση καρτών και QrCode, χώρους πρασίνου, ποδηλατοδρόμους, φωτοβολταϊκά συστήματα σε δημόσιους χώρους, συνοικιακή κομποστοποίηση κ.α. Μια πόλη ασφαλής, χωρίς αποκλεισμούς, με άμεσα οφέλη για όλους, τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών της, καθώς και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στο θέμα της ανακύκλωσης.”