Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Green Στόλος Οχημάτων

Πυλώνας 2 – Services

Φάρμα Κουκάκη


Με Στρατηγικό Πυλώνα την Πράσινη Ανάπτυξη και τη Βιωσιμότητα, η Φάρμα Κουκάκη αντικαθιστά μέρος του στόλου των οχημάτων της με φορτηγά-ψυγεία που κινούνται αποκλειστικά με Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG). Στόχος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας, ώστε να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή και την Υγεία. Η Φάρμα Κουκάκη, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στο περιβάλλον, καινοτομεί και διανέμει τα προϊόντα της μέσω ενός Green Delivery Service, που προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μειωμένες εκπομπές ρύπων. Μια νέα εποχή Green παραδόσεων ξεκινά από τη Φάρμα Κουκάκη, που στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος που μας φιλοξενεί.