Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Εθελοντική δράση καθαρισμού παραλιών και χώρων πρασίνου από την HELLENiQ ENERGY

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

HELLENiQ ENERGY


Η HELLENiQ ENERGY, ως ενεργό μέλος των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται και με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, υλοποίησε εθελοντικές δράσεις καθαρισμού παραλιών και χώρων πρασίνου στο Θριάσιο και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας αλλά και των εργαζομένων του σε θέματα προστασίας των ακτών, των παράκτιων οικοσυστημάτων και των χώρων πρασίνου, καθώς και στο θέμα αντιμετώπισης των αιτιών και των επιπτώσεων που προκύπτουν από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.