Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Awards 2023

Green Awards 2022

IKEA

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology
Η ΙΚΕΑ προσφέρει καλοσχεδιασμένα και λειτουργικά προϊόντα σε προσιτές τιμές για να δημιουργήσει μία καλύτερη καθημερινή ζωή στο σπίτι για τους περισσότερους στον κόσμο αλλά και για τον πλανήτη. Η εξειδίκευσή στον οικιακό εξοπλισμό και η προσφορά για μία καλύτερη καθημερινή ζωή χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον είναι τα θεμέλια για όλες τις δράσεις που πραγματοποιεί και τη στρατηγική που ακολουθεί – να είναι θετικοί για τον Άνθρωπο & το Περιβάλλον. Προσφέρει προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες και την περιβαλλοντολογική συνείδηση των ανθρώπων κάνοντας ταυτόχρονα τη ζωή στο σπίτι πιο εύκολη και βιώσιμη.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin