Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

“Πράσινη” τεχνολογία FWA 5G ταχυτήτων για απομακρυσμένες περιοχές

Πυλώνας 1 – Products

Intracom Telecom


Η Intracom Telecom αναπτύσσει και εξελίσσει τεχνολογίες για επίκαιρες τηλεπικοινωνιακές υποδομές προς όφελος των πελατών της και του περιβάλλοντος. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή κατάρτιση, ο μακροχρόνιος σχεδιασμός προϊόντων και λύσεων καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D) αλλά και υποδομές. Η πρωτοποριακή ασύρματη τεχνολογία G5 αναπτύχθηκε ώστε να ενσωματωθεί στην οικογένεια προϊόντων WiBAS™ της εταιρείας για χρήση σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές παρέχοντας υπερυψηλές ταχύτητες σύνδεσης στους συνδρομητές. Χαρακτηριστικό της τεχνολογίας G5 είναι η σημαντική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και του κόστους ενέργειας για τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο κατά δύο τάξεις μεγέθους σε σύγκριση με ανταγωνιστικές ασύρματες τεχνολογίες.