Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Κάδοι Απορριμμάτων Ανακύκλωσης

Πυλώνας 1 – Products

East West Greece – ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΒΕΕ


Για την κατασκευή των κάδων ανακύκλωσης στην Ελλάδα συνεργάζονται με την ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, «ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΒΕΕ». Τα σχέδια που αφορούν την κατασκευή των κάδων ανακύκλωσης ρούχων αποτελούν κατασκευή-πατέντα με αρ. βιομηχανικής ιδιοκτησίας Modelo de Utilidad No 201431133/1 εκδοθείσα από Ministerio De Industria, Energia Y Turismo, Oficina Espanola De Patentes Y Marcas την 21η Νοεμβρίου 2014. Πρόκειται για καινοτόμους μεταλλικούς κάδους κατασκευασμένους από γαλβανισμένο και πυρίμαχο φύλλο 1,5 mm, εσωτερικά ενισχυμένο με ράβδους και νευρώσεις, σε σχήμα που δεν παραπέμπει σε κάδο συλλογής αλλά ρεύματος αποβλήτων και χρώματος μωβ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία υπ’αριθμ.4819/23-07-2021 και με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.