Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευών – Κωτσόβολος

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Κωτσόβολος – Dixons South East Europe


Η Κωτσόβολος, στο πλαίσιο ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, αναπτύσσει προγράμματα που ενισχύουν την «πράσινη» συνείδηση του κοινού. Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε πρώτη το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευών τον Απρίλιο του 2008, έχοντας καταφέρει να ανακυκλώσει μέχρι στιγμής πάνω από 1.500.000 συσκευές. Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών είναι σημαντική τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας μας και την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων για αυτό και η Κωτσόβολος συνεχώς εμπλουτίζει το πρόγραμμα ανακύκλωσης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας περιβαλλοντικής συνείδησης και θετικών για το περιβάλλον συμπεριφορές.