Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2022

Λουνα Παρκ της Ανακύκλωσης. Δράση Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης παιδιών για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε κάδους

Πυλώνας 2 – Services


Butterfly Communication


Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Butterfly Communication έχει αναλάβει και υλοποιήσει με επιτυχία, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), μία σειρά ψυχαγωγικών – εκπαιδευτικών εκδηλώσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με στόχο την εμπέδωση της κουλτούρας της ανακύκλωσης στις νεότερες ηλικίες αλλά και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της ανακύκλωσης συσκευασιών. Πρόκειται για την υλοποίηση της Δράσης Το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της Ανακύκλωσης. Το ‘ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της Ανακύκλωσης’ συνιστά ένα καινοτόμο, πρωτότυπο, ψυχαγωγικό και, ταυτόχρονα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διασκεδάζει και παράλληλα εκπαιδεύει τα παιδιά σχετικά με τα ανακυκλώσιμα υλικά που ανήκουν στον Μπλε Κάδο της Ανακύκλωσης.