Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Green Εξοπλισμός σε Επαγγελματικούς Χώρους και Ψυχόμενες Αποθήκες

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

MegaCool


Οι ανάγκες ψύξης σε πολλούς τομείς και η υπερθέρμανση του πλανήτη φέρνουν την βιομηχανική ψύξη να παίζει σημαντικό ρόλο στην σημερινή παγκόσμια οικονομία. Εν μέσω μιας πρωτοφανούς και διαρκώς αυξανόμενης ενεργειακής κρίσης, που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις που απασχολούνται με τη διαχείριση της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας, η Megacool εγγυάται λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματία. Με όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία η εταιρεία προτείνει έξυπνες τροποποιήσεις και αλλαγές φιλικές στο περιβάλλον με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικού κόστους. Έχοντας αποκτήσει ήδη σημαντική εμπειρία και αναγνώριση αλλά η Megacool είναι μια πιστοποιημένη κατά ELOT EN ISO 9001:2015 εταιρεία που μπορεί να σταθεί δίπλα σε κάθε επαγγελματία του κλάδου και να τον βοηθήσει να επιτύχει υψηλότερους στόχους ποσότητας, ποιότητας και κέρδους. Επίσης, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη στην χρήση φθοριούχων αερίων σύμφωνα με τα νέα πρότυπα της Ε.Ε.