Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2022

Μια καινούργια, καλύτερη μέρα ξεκινάει από το σπίτι

Πυλώνας 2 – Services


IKEA


Η ΙΚΕΑ προσφέρει καλοσχεδιασμένα και λειτουργικά προϊόντα σε προσιτές τιμές για να δημιουργήσει μία καλύτερη καθημερινή ζωή στο σπίτι για τους περισσότερους στον κόσμο αλλά και για το πλανήτη. Η εξειδίκευσή στον οικιακό εξοπλισμό και η προσφορά για μία καλύτερη καθημερινή ζωή χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον είναι τα θεμέλια για κάθε νέα επικοινωνία και Marketing καμπάνια με σκοπό να δείξουν λύσεις και πρακτικές που εξυπηρετούν την ανάγκη αυτή. Προσφέρει προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες και την περιβαλλοντολογική συνείδηση των ανθρώπων κάνοντας ταυτόχρονα τη ζωή στο σπίτι πιο εύκολη.