Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

NetPlanet – Armet Mobility

Πυλώνας 2 – Services


Μια συνεργασία ανάμεσα στο digital agency NetPlanet και την ARMET Mobility εταιρεία προμήθειας και εγκατάστασης ευρωπαϊκών λύσεων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για οικιακές, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και δημόσιους χώρους, για τη δημιουργία καμπάνιας marketing. Πρόκειται για ένα project που αντικατοπτρίζει την δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας. Η τεχνογνωσία της NetPlanet σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα εργαλεία του σύγχρονου digital marketing επέτρεψε την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της ARMET Mobility, την εξεύρεση νέων πελατών και την συνεπακόλουθη αύξηση των πωλήσεών της.