Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Παράδοση Παραγγελιών με Ηλεκτρικό ποδήλατο από την Κωτσόβολος

Πυλώνας 2 – Services

Κωτσόβολος -Dixons South-East Europe


Η Κωτσόβολος, στο πλαίσιο ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, αναπτύσσει υπηρεσίες που ενισχύουν την «πράσινη» συνείδηση του κοινού. Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε το 2021 το πρόγραμμα παραδόσεων μικρών συσκευών με την χρήση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων (κ-bikes). Από την έναρξη της υπηρεσίας περισσότερες από 1700 επιτυχημένες παραδόσεις έχουν υλοποιηθεί σε 8 πόλεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η Κωτσόβολος, κορυφαία στην Ελλάδα αλυσίδα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, αποβλέπει με την νέα της υπηρεσία να μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας και την εξοικονόμηση ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα μια αποτελεσματική και ευχάριστη αγοραστική εμπειρία στους πελάτες της.