Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2022

Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας-Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ζωικών Υποπροϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και των Ιχθυοσκαλών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Καβάλας

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology


Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ


Η Διοίκηση της ΟΚΑΑ ΑΕ στα πλαίσια των ESG δράσεων που πραγματοποιεί και έχοντας ως προτεραιότητα την ανάγκη διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων που προκύπτουν από το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της, σχεδίασε το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας-Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ζωϊκών Υποπροϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και των Ιχθυοσκαλών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Καβάλας», με σκοπό την επίτευξη ανάκτησης υλικών και μείωσης σπατάλης τροφίμων στον μέγιστο βαθμό. Η ΟΚΑΑ ΑΕ έθεσε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων, το οποίο υλοποίησε τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης των υλικών και μείωσε την σπατάλη τροφίμων σε υψηλά ποσοστά.