Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Συνεργασία με Διαχειριστές και Μονάδες επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

ΠΕΔΜΕΔΕ ECO


Ο Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΕΠΕ», που έχει αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΑΝ, δημιουργήθηκε το έτος 2021 από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΠΕΔΜΕΔΕ, η οποία είναι Σωματείο, μέλη του οποίου είναι διαχειριστές ΑΕΚΚ. Η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι η μοναδική Εργοληπτική Οργάνωση που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο διεθνή χώρο, αποτελώντας μέλος Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών και Οργανώσεων. Στις αρχές Νοεμβρίου 2022 ο Όμιλος Ηρακλής, μέλος της Holcim, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά ανακοίνωσε τη συνεργασία του με το Σύστημα ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την πρακτική εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στον Κατασκευαστικό Κλάδο. Πρόκειται για μία συνεργασία που δημιουργεί νέα δεδομένα στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.