Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Πρωτοπόρα Σειρά Συσκευασμένων Κηπευτικών

Πυλώνας 1 – Products

Θερμοκήπια Θράκης – Thrace Greenhouses


Οι συσκευασίες Κήπος της Ξάνθης από τα Θερμοκήπια Θράκης είναι προζυγισμένες για την ευκολία των καταναλωτών, της αποθήκευσης και της διαχείρισής τους. Επίσης, διατηρούν τη φρεσκάδα των κηπευτικών (food waste) ενώ είναι 100% ανακυκλώσιμες και επαναχρησιμοποιούμενες.