Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

ΣΕΑ Μαλακάσας (Σείριος): Ο καινοτόμος υβριδικός σταθμός φόρτισης

Πυλώνας 1 – Products

Νέα Οδός


Στη Νέα Οδό, έθεσαν την προστασία του περιβάλλοντος ως βασικό στρατηγικό στόχο, καθώς και ως έναν από τους βασικούς πυλώνες, πάνω στους οποίους αναπτύσσονται οι δράσεις τους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δέσμευση που γίνεται πράξη από όλους, είναι η αρμονική ένταξη των αυτοκινητοδρόμων στο περιβάλλον, η συνεχής προσπάθεια προστασίας αυτού, καθώς και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με γνώμονα την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, την καινοτομία και τα σύγχρονα υλικά κατασκευής, προχώρησαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 1ου και μεγαλύτερου υβριδικού σταθμού φόρτισης με φωτοβολταϊκά στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Μαλακάσας (Σείριος). Ο υβριδικός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με φωτοβολταϊκά αποτελεί ένα state of the art «προϊόν» για τον οδηγό ηλεκτρικού αυτοκινήτου.