Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2022

Σύστημα Halopack

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology


Kapelis Packaging


Η Kapelis Packaging εισάγει σε αποκλειστικότητα το πρώτο και πιο αναγνωρισμένο -παγκοσμίως- χάρτινο σκεύος με φραγή, που επιτρέπει την εφαρμογή τροποποιημένης ατμόσφαιρας αερίου, αυξάνοντας τη διατηρησιμότητα του τρόφιμου. Οικολογικό, διεθνώς πατενταρισμένο, ανταπεξέρχεται στις απαιτητικές βιομηχανικές συνθήκες, με αντοχές πλαστικού αλλά με οικολογική φύση. Επιτυγχάνει μείωση του πλαστικού ανά σκεύος έως και κατά 90%, ενώ μετά την τελική χρήση, η πλαστική επίστρωση αφαιρείται επιτρέποντας ξεχωριστή συλλογή χαρτονιού και πλαστικού, προς ανακύκλωση. Με δυνατότητα πλήρους κάλυψης εκτύπωσης σε όλες τις εσωτερικές & εξωτερικές επιφάνειες, αντοχή σε ψύξη, κατάψυξη, μικροκύματα και δυνατότητα, κατά περίπτωση, για χρήση σε συμβατικό φούρνο με αέρα ή για συσκευασία skin, το δοκιμασμένο διεθνώς Σύστημα (σκεύος και φιλμ σφράγισης) Halopack είναι η οικολογική συσκευασία του μέλλοντος.