Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Stoli Eco Bar – Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ

Πυλώνας 1 – Products

Radical Communications


Η Stoli Vodka, με το sustainability βαθιά ριζωμένο στον πυρήνα του DNA της, παρουσίασε το πρώτο Eco Bar στην Ελλάδα. Το πρώτο στο είδος του Stoli Vodka Eco Bar έρχεται να σας μυήσει σε μία νέα ολιστική φιλοσοφία, κατά την οποία μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τα πράγματα που αγαπάτε και να διασκεδάζετε απολαμβάνοντας το ποτό σας, χωρίς όμως να επιβαρύνετε το περιβάλλον και μειώνοντας το οικολογικό σας αποτύπωμα. Το πρώτο Stoli Eco Bar αποτελεί την επιτομή του green thinking και η παρουσίασή του είναι μόνο η αρχή μίας σειράς δράσεων, που στην πορεία θα επιτρέψουν τη μύηση και του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού στη νέα αυτή «πράσινη» φιλοσοφία.