Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

H βιωσιμότητα συναντά την εκπαιδευτική καινοτομία

Πυλώνας 2 – Services

Anatolia College (Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια), Anna Papageorgiou STEM Center

Το Anna Papageorgiou STEM Center είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να υπογραμμίζει τη σχέση του με την επιστήμη, να σέβεται το περιβάλλον και να παρέχει, παράλληλα, τα μέσα που απαιτεί μια διδασκαλία με βάση το νέο εκπαιδευτικό παράδειγμα του Κολλεγίου Ανατόλια. Όραμά του είναι η υποστήριξη και εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων που προάγουν μία ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία είναι ανοικτή και προσβάσιμη από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς και ερευνητικούς φορείς και με προγράμματα συνδεδεμένα με τη βιωσιμότητα, το Anna Papageorgiou STEM Center αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής και να συμμετάσχουν σε πρωτοποριακές εκπαιδευτικές δράσεις.