Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας Thesan

Πυλώνας 1 – Products

FUV Products

Η καθημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα στο εσωτερικό σπιτιών, γραφείων ή χώρων εργασίας, προκαλεί ρύπους και αυξάνει την σχετική υγρασία του αέρα. Για να έχουμε εσωτερική ευεξία, για να ζούμε καλύτερα ο αέρας οφείλει να εναλλάσσεται τακτικά. Ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας απευθύνεται σε όλους όσοι ζούνε ή εργάζονται σε κλειστούς χώρους, εξοικονομεί ενέργεια και είναι η ιδανικότερη λύση ιδιαίτερα για το υπάρχον κτιριακό απόθεμα καθώς συνεισφέρει αποτελεσματικά στη μείωση εκπομπής ρύπων CO2.