Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Latitude 5000

Πυλώνας 1 – Products

Dell Technologies

Η σειρά των business φορητών Dell Latitude 5000 Series διαθέτει την πιο καινοτόμο χρήση βιώσιμων υλικών στον κόσμο. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται βιοπλαστικά από κατάλοιπα των δέντρων καθώς και ανακυκλωμένο πλαστικό από μπουκάλια που θα κατέληγαν στην θάλασσα. Όλοι οι Latitude διατίθενται με χάρτινη συσκευασία από 100% ανακυκλωμένα ή ανανεώσιμα υλικά. Τα συνήθως πλαστικά σακουλάκια για καλώδια και συνοδευτικά φτιάχνονται από υποκατάστατα του χαρτιού και για το κουτί και την εσωτερική συσκευασία χρησιμοποιείται χαρτοπολτός από ζαχαροκάλαμο και μπαμπού. Η σειρά Latitude 5000 έχει τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, ώστε οι καινοτομίες της Dell Technologies να έχουν τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο.