Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Το 1ο Παγκοσμίως Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης

Πυλώνας 2 – Services

ΤΕΧΑΝ – ΑΒ Βασιλόπουλος


Το 1ο παγκοσμίως κινητό «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης», σχεδιασμού, ιδιοκτησίας και βιομηχανικής κατοχύρωσης της ΤΕΧΑΝ, έχει αναπτυχθεί από το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών» της ΑΒ Βασιλόπουλος, και αποδεικνύει -για ακόμα μια φορά- την ευαισθησία της για το περιβάλλον, με τη νέα αυτή εκπαιδευτική πρωτοβουλία. Το «λεωφορείο» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και ενθαρρύνει κυρίως τα νέα παιδιά να ενημερωθούν, να ανακυκλώσουν – αφού μέσα στο λεωφορείο υπάρχει αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης και να συμμετέχουν σε διαδραστικές ενέργειες με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος. Από την αρχή της λειτουργίας του Κινητού Κέντρου, έχουν εκπαιδευθεί & ενημερωθεί περισσότεροι από 30.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Το “λεωφορείο” συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι του για να μεταφέρει το μήνυμα της ανακύκλωσης σε όλους, με στόχο να υποστηρίξει την χώρα μας να πετύχει ένα πιο βιώσιμο μέλλον.