Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Τεχνολογία Sewer Mining

Πυλώνας 2 – Services

ΕΥΔΑΠ


Μια νέα καινοτόμα τεχνολογία εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο της αναζήτησης έξυπνων λύσεων για την επαναχρησιμοποίηση νερού, με στόχο τον διαχωρισμό χρήσεων, με κυριότερη τη διάκριση του μη-πόσιμου από το πόσιμο νερό και απώτερο σκοπό την προστασία του φυσικού πόρου, την ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, την ευαισθητοποίηση γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της αστικής υπερθέρμανσης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για την πρωτοποριακή τεχνολογία Sewer Mining (SM) που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση νερού μέσω της «εξόρυξης» λυμάτων απευθείας από το δίκτυο αποχέτευσης, την τοπική επεξεργασία και την παραγωγή νερού υψηλής ποιότητας κατάλληλου για άρδευση πρασίνου, εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων και άλλες χρήσεις (μη πόσιμου) νερού μιας πόλης. Αυτή ακριβώς είναι και η καινοτομία της εν λόγω τεχνολογίας.