Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2022

Τράπεζα του Ελληνικού Τουρισμού

Πυλώνας 2 – Services


ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.Ε


Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, η Eurobank, μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει, έχει ως στόχο την ενεργή συμβολή της στη βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, με υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν πρωτίστως τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης του ελληνικού Τουρισμού, η Eurobank ενεργοποιεί νέο πακέτο παρεμβάσεων ύψους 1,5 δισ. Ευρώ (2020-2024), εστιασμένο στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο και στο οικοσύστημα που τον περιβάλλει, προκειμένου να αξιοποιήσει, στο μέγιστο βαθμό, τις ευκαιρίες του νέου αναπτυξιακού κύκλου στην ελληνική οικονομία, αλλά και να δημιουργήσει πρωτοβουλίες με ESG πρόσημο σε έναν από τους ισχυρότερους οικονομικούς κλάδους της χώρας.