Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Λαμπτήρες Led – Ευεξία & απόδοση των εργαζομένων

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

UNI-PHARMA


Ο όμιλος ΟΦΕΤ έχοντας θέσει ως στόχο του την τελευταία πενταετία να καταστεί κοινωνός της εποχής της 4ης βιομηχανικής επανάστασης εντάσσοντας στα λειτουργικά του πλαίσια και σε καθημερινό επίπεδο την τεχνολογία του Internet of Things (IoT), του net metering και του Energy cloud. Δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος ως προς αυτή την αναγκαία μετάβαση από τα κλασσικά συστήματα φωτισμού στους λαμπτήρες led νέας γενιάς, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε όλους τους παραγωγικούς και τους αποθηκευτικούς χώρους της UNI-PHARMA. Οι έξυπνοι αυτοί λαμπτήρες LED έχουν σχεδιαστεί βάσει των τεχνολογιών dimming και correlated color temperature (CCT) και φέρουν σε παράλληλη σύνδεση αισθητήρια συστήματα ανίχνευσης κίνησης υπερυψηλής αναλυτικής ικανότητας. Σε ένα δυναμικό σύστημα καταγραφής των πραγματικών τιμών που λαμβάνουν τα κρισιμότερα μεγέθη του ενεργειακού αποτυπώματος συμπεριλαμβάνεται ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI), η φωτεινή ροή καθώς και η έντασης φωτισμού (lumen/m2=lux).