Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Virtual Integrated Platform on Life Cycle Analysis – VERIFY

Πυλώνας 2 – Services

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ-ΕΚΕΤΑ)


Η πλατφόρμα VERIFY προσανατολίζεται στην παροχή περιβαλλοντικών και οικονομικών αναλύσεων, συστημάτων ενέργειας, τα οποία εφαρμόζονται σε επίπεδο ενός κτιρίου ή/και σε ενεργειακές κοινότητες/πόλεις/νησιά. Το VERIFY ακολουθεί την μεθοδολογία ανάλυσης κύκλου ζωής, βασιζόμενο στα πρότυπα ISO 14044 και ISO 15686. Μέσω του VERIFY, παρέχεται η δυνατότητά μέσω γραφικού περιβάλλοντος να οριστεί το εκάστοτε ενεργειακό σενάριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι διαθέσιμα τόσο σε ωριαίο/ημερήσιο/μηνιαίο επίπεδο όσο και σε εύρος 25/35/45 ετών. Στόχος του VERIFY είναι η παροχή ολιστικής απεικόνισης της απόδοσης ενεργειακών λύσεων, η παροχή κατευθυντήριων για ενεργειακές επενδύσεις με γνώμονα την μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αύξηση των οικονομικών κερδών.